TƯ DUY VÀ CÁCH LÀM DẠNG CÁC YẾU TỐ NỘI VI ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TY

Quy luật sống vĩnh hằng là quy luật cân bằng và tuần hoàn trong đó cho đi và nhận lại là tương xứng . Giống như những cây xanh vươn mình tỏa bóng mát cho mọi người nhưng cũng nhận lại từ lòng đất những dòng nước mát lành và dinh dưỡng . Con người càng muốn cho nhiều thì cũng cần biết chăm sóc cho bản thân, nhận nước từ đầu nguồn để mình là mãi mãi . Giống như Francis of assisi đã nói “chính sự cho đi là chúng ta nhận lại”

GIỚI THIỆU

NỘI DUNG GIỚI THIỆU - KHÔNG CÓ HÌNH ẢNH. CHỈNH SỬA TẠI CUSTOMIZING - WIDGETS

LIÊN LẠC

NỘI DUNG LIÊN LẠC SỐ ĐIỆN THOẠI; EMAIL; ĐỊA CHỈ ĐỂ Ý ĐỘ DÀI KÝ TỰ CHỈNH SỬA TẠI CUSTOMIZING - WIDGETS - FOOTER POSITION 2

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*